Voor uw Energielabel(s) & Meetrapporten
  


Huur- of vakantiewoning.

Verkoopt of verhuurt u een huur- of recreatiewoning? Dan bent u verplicht een geldig energielabel aan de nieuwe eigenaar of huurder aan te bieden en om deze te vermelden in uw eventuele advertenties. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of huur- of recreatiewoningen het energielabel hebben. Adverteert u met de woning in commerciële media? Zorg dan dat in de advertentie de labelklasse (A++++ t/m G) staat. Dit hoort ook bij de verplichting. (zie brief van rvo.nl PDF)

Er zijn uitzonderingen. Er is geen energielabel nodig voor:

  • Beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
  • Vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2. Bijvoorbeeld een tiny house, kleine stacaravan of woonwagen
  • Gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn
  • Gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals voor koelen, verwarmen of ventilatie.
  • Woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik. Voorbeelden hiervan zijn recreatiewoningen die alleen in het hoogseizoen worden gebruikt en de rest van het jaar niet. Het gaat om de verhuurperiode (of periode van bewoning), niet om het aantal huurders/bewoners per jaar.
  • De uitzondering labelplicht onder punt 5 is in het verleden anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijnen van de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dit betekent dat veel Huur- of recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben.

Na 10 jaar is het energielabel van de Huur- of recreatiewoning niet meer geldig. U moet dan een nieuw energielabel registreren. Ook als de woning niet is veranderd. U riskeert een boete als na controle van de ILT blijkt dat een verplicht energielabel voor uw huur- of recreatiewoning ontbreekt.